Par mums

Iecavas novada sporta skola „Dartija” ir Iecavas novada Domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Par sporta skolas „Dartija” pastāvēšanas sākumu uzskatāms 1991.gada 11.aprīlis – uz Lauku sporta kluba „Dartija” bāzes tika dibināta LSK „Dartija” Jaunatnes sporta nodaļa. 2002.gada 19.februārī toreizējā Iecavas pagasta padome apstiprināja sporta skolas nosaukumu – Iecavas pagasta sporta skola „Dartija”, kas vēlāk, Iecavas pagastam kļūstot par Iecavas novadu, pārtapa par Iecavas novada sporta skolu „Dartija”.

Līdz 2007.gadam sporta skola „Dartija” darbojās kā Bauskas bērnu un jaunatnes sporta skolas filiāle, līdz 2007.gada 5.jūnijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas akreditācijas komisija pieņēma lēmumu akreditēt sporta skolu „Dartija” uz 6 gadiem, līdz ar to, sporta skola ieguva tiesības darboties kā patstāvīga profesionālās ievirzes izglītības iestāde.  2013.gada 4.jūnijā sporta skola tika atkārtoti akreditēta uz 6 gadiem.

2017./2018.mācību gadā Iecavas novada sporta skolu „Dartija” apmeklē 204 izglītojamie.

Skolā iespējams apgūt profesionālās ievirzes izglītību trīs sporta veidos: basketbolā, vieglatlētikā un galda tenisā.

Izglītības programmas ir licencētas. Izglītības iestādes akreditācija ir spēkā līdz 2019.gada 3.jūnijam.

Basketbola nodaļā trenējas 91 izglītojamais. Treneri – Vilnis Gailums, Voldemārs Pārums, Ģirts Gailums.

Vieglatlētikas nodaļā trenējas 78 izglītojamie. Treneri – Elmārs Gāga, Dace Vizule,  Emīls Sevastjanovs.

Galda tenisa nodaļā trenējas 35 izglītojamie. Treneri – Margita Buņķe, Egmonts Cildermanis.

Iecavas novada sporta skolā “Dartija” tiek īstenotas šādas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

Nr.p.k. Programmas nosaukums Kods Īstenošanas ilgums Licences numurs
1. Basketbols 20V81300 8 gadi P-6063
2. Basketbols 30V81300 4 gadi P-6064
3. Vieglatlētika 20V81300 8 gadi P-6067
4. Galda teniss 20V81300 8 gadi P-6065

 

Lai kļūtu par Iecavas novada sporta skolas „Dartija” izglītojamo, nepieciešams iesniegt aizpildītu iesnieguma veidlapu, klāt pievienojot ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokļa atbilstību, pases kopiju vai dzimšanas apliecības kopiju, kam klāt pievienota izglītojamā fotogrāfija (3x4cm).

Iecavas novada sporta skolu „Dartija” vada direktore Baiba Gāga.  Izglītojamajiem ir iespēja uzlabot vispārējo fizisko sagatavotību trenera Valda Šusta vadībā.  Sporta skolā strādā divi izglītības metodiķi – Māris Ozoliņš (arī autotransporta vadītājs) un Īrisa Korčagina, lietvede Lienīte Ludriķe ,  uzskaitvede Janīna Nikitina.

Mācību – treniņu nodarbības notiek SAKS „Dartija” sporta namā un āra laukumā, Iecavas vidusskolas sporta zālē, Iecavas novada stadionā  un Iecavas parkā.