Par mums

Iecavas novada sporta skola „Dartija” ir Iecavas novada Domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Par sporta skolas „Dartija” pastāvēšanas sākumu uzskatāms 1991.gada 11.aprīlis – uz Lauku sporta kluba „Dartija” bāzes tika dibināta LSK „Dartija” Jaunatnes sporta nodaļa. 2002.gada 19.februārī toreizējā Iecavas pagasta padome apstiprināja sporta skolas nosaukumu – Iecavas pagasta sporta skola „Dartija”, kas vēlāk, Iecavas pagastam kļūstot par Iecavas novadu, pārtapa par Iecavas novada sporta skolu „Dartija”.

Līdz 2007.gadam sporta skola „Dartija” darbojās kā Bauskas bērnu un jaunatnes sporta skolas filiāle, līdz 2007.gada 5.jūnijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas akreditācijas komisija pieņēma lēmumu akreditēt sporta skolu „Dartija” uz 6 gadiem, līdz ar to, sporta skola ieguva tiesības darboties kā patstāvīga profesionālās ievirzes izglītības iestāde.  2013.gada 4.jūnijā sporta skola tika atkārtoti akreditēta uz 6 gadiem.  Nākamā skolas akreditācija norisinājās no 2019.gada 21. maija līdz 2019.gada 27.maijam. 2019.gada 10.jūnijā IKVD tika pieņemts lēmums par sporta skolas akreditāciju uz maksimālo termiņu  – līdz 2025.gada 9.jūnijam.

2020./2021.mācību gadā Iecavas novada sporta skolu „Dartija” apmeklē 229 izglītojamie.

Skolā iespējams apgūt profesionālās ievirzes izglītību trīs sporta veidos: basketbolā, vieglatlētikā un galda tenisā.

Izglītības programmas ir licencētas. Izglītības iestādes akreditācija ir spēkā līdz 2025.gada 9.jūnijam.

Basketbola nodaļā trenējas 95 izglītojamie. Treneri – Vilnis Gailums, Voldemārs Pārums.

Vieglatlētikas nodaļā trenējas 91 izglītojamais. Treneri –  Dace Vizule,  Emīls Sevastjanovs.

Galda tenisa nodaļā trenējas 43 izglītojamie. Treneri – Margita Rinkoviča, Egmonts Cildermanis.

Iecavas novada sporta skolā “Dartija” tiek īstenotas šādas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

Programmas kods Programmas nosaukums Licenc. ID Licencēšanas datums Akreditācijas ID Derīguma termiņš
20V813001 Basketbols P_1056 12.03.2019  AI 12478  09.06.2025. 
20V813001 Galda teniss P_1057 12.03.2019  AI 12479  09.06.2025. 
20V813001 Vieglatlētika P_1058 12.03.2019  AI 12477  09.06.2025. 

Lai kļūtu par Iecavas novada sporta skolas „Dartija” izglītojamo, nepieciešams iesniegt aizpildītu Iesnieguma veidlapa uzņemšanai sporta skolā Dartija, Piekrisanas_forma_berna_vecakiemklāt pievienojot ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokļa atbilstību, pases kopiju vai dzimšanas apliecības kopiju, kam klāt pievienota izglītojamā fotogrāfija (3x4cm).

Iecavas novada sporta skolu „Dartija” vada direktore Baiba Gāga.  Izglītojamajiem ir iespēja uzlabot vispārējo fizisko sagatavotību trenera Valda Šusta vadībā.  Sporta skolā strādā izglītības metodiķe Evelīna Traumane, lietvede Lienīte Ludriķe,  uzskaitvede Janīna Nikitina, ārste Aiga Markevica.

Mācību – treniņu nodarbības notiek Iecavas novada sporta skolā “Dartija” un āra laukumā (Grāfa laukums 7, Iecava), Iecavas vidusskolas sporta zālē, Iecavas novada stadionā (Skolas iela 37, Iecava)  un Iecavas parkā.