Par mums

   

  Iecavas sporta skola „Dartija” ir Iecavas novada Domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Par sporta skolas „Dartija” pastāvēšanas sākumu uzskatāms 1991.gada 11.aprīlis – uz Lauku sporta kluba „Dartija” bāzes tika dibināta LSK „Dartija” Jaunatnes sporta nodaļa. 2002.gada 19.februārī toreizējā Iecavas pagasta padome apstiprināja sporta skolas nosaukumu – Iecavas pagasta sporta skola „Dartija”, kas vēlāk, Iecavas pagastam kļūstot par Iecavas novadu, pārtapa par Iecavas novada sporta skolu „Dartija”.

  Līdz 2007.gadam sporta skola „Dartija” darbojās kā Bauskas bērnu un jaunatnes sporta skolas filiāle, līdz 2007.gada 5.jūnijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas akreditācijas komisija pieņēma lēmumu akreditēt sporta skolu „Dartija” uz 6 gadiem, līdz ar to, sporta skola ieguva tiesības darboties kā patstāvīga profesionālās ievirzes izglītības iestāde.  2013.gada 4.jūnijā sporta skola tika atkārtoti akreditēta uz 6 gadiem.  Nākamā skolas akreditācija norisinājās no 2019.gada 21. maija līdz 2019.gada 27.maijam. 2019.gada 10.jūnijā IKVD tika pieņemts lēmums par sporta skolas akreditāciju uz maksimālo termiņu  – līdz 2025.gada 9.jūnijam.

  Iecavas sporta skolu „Dartija” vada direktore Baiba Gāga.

   

  Skolā iespējams apgūt profesionālās ievirzes izglītību trīs sporta veidos: basketbolā, vieglatlētikā un galda tenisā. Izglītības programmas ir licencētas. Izglītības iestādes akreditācija ir spēkā līdz 2025.gada 9.jūnijam.

   

  Mācību – treniņu nodarbības notiek Iecavas sporta skolā “Dartija” un āra laukumā (Grāfa laukums 7, Iecava), Iecavas vidusskolas sporta zālē, Iecavas stadionā (Skolas iela 37, Iecava)  un Iecavas parkā.

  2022./2023.mācību gadā Iecavas sporta skolu „Dartija” apmeklē 274 izglītojamie.

   

   

  Adrese

  Iecavas Sporta skola Dartija

  Reģistrācijas Nr. 90000045531

  Grāfa laukums 7, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

  Direktores pieņemšanas laiki:

  • Pirmdienās 9.00-12.00
  • Ceturtdienās 10.00-13.00

   

   

  Piekļūstamība