Mācību materiāli audzēkņiem

Sadaļā “Dokumenti” pieejami mācību materiāli visu nodaļu  audzēkņiem – prezentācijas, viktorīnas, video materiāli.