Iecavas novada sporta skolas „Dartija” absolventu izlaidums

11.jūnija vakarā sporta skolā pulcējās 17 Iecavas novada sporta skolas „Dartija” absolventi, lai saņemtu apliecības par profesionālās ievirzes izglītību. Sporta skolas absolventus, trenerus un izglītojamo vecākus svinīgā uzrunā sveica direktore Baiba Gāga, pateicoties par ieguldīto darbu, sasniegtajiem panākumiem un aicinot izglītojamos turpināt sportiskās gaitas. Pateicības vārdi tika veltīti arī izglītojamo treneriem – Dacei Vizulei, Vilnim Gailumam, Egmontam Cildermanim un Valdim Šustam.            Basketbola nodaļu šajā mācību gadā absolvēja divi trenera Viļņa Gailuma izglītojamie – Haralds Štāls un Rolands Sopko. Galda tenisa nodaļu absolvēja trenera Egmonta Cildermaņa izglītojamās Rēzija Meļķe un Līva Bogdanoviča. Abas jaunietes sportiskās gaitas galda tenisā uzsāka pie treneres Baibas Gāgas. Vieglatlētikas nodaļu šogad absolvēja kuplākais izglītojamo skaits – 13 treneres Daces Vizules izglītojamie, četras absolventes iepriekš trenējušās pie Elmāra Gāgas. Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma vieglatlēti Matīss Sisenis, Kate Monika Korņejeva, Paula Emīlija Retiķe, Sandis Šaškovs, Gustavs Riekstiņš, Gvido Miezers, Laine Novicka, Pēteris Krastiņš, Viktorija Arta Volkova, Paula Kaupe, Artūrs Kalniņš, Amanda Hilda Gromova un Annija Tamane.             Šis bija jau vienpadsmitais izlaidums, kopš sporta skolas pirmās akreditācijas 2007.gadā. Šī gada maijā sporta skolā viesojās akreditācijas komisija 5 ekspertu sastāvā, lai vērtētu skolas darbu. 12.jūnijā tika saņemts ekspertu komisijas vērtējums – Iecavas novada sporta skola „Dartija” ir akreditēta uz 6 gadiem.           

Fotogrāfiju galeriju skatīt sadaļā: Foto